C/ Bòbiles, 37 - 08905 L'Hospitalet Ll.

934 491 777 / 606 864 879

info@sgervasi.com

L’escola

Caràcter propi

El Col·legi Sant Gervasi ha estat des de la seva fundació, ara fa més de seixanta anys, un centre de referència a L'Hospitalet. Durant aquest temps, un fort vincle amb el barri ens ha permès mantenir amb les nostres famílies una estreta relació de confiança i col·laboració permanent.

Projecte educatiu

El nostre projecte educatiu es mou al voltant de tres eixos que per nosaltres són fonamentals en el desenvolupament de l’educació integral de les persones.

Eix emocional

Eix competencial

Eix social

A partir d’aquí la nostra tasca educativa es basa en el treball diari per aconseguir que els nostres alumnes siguin capaços de desenvolupar-se en les següents habilitats:

Pensament crític

Comunicació

Col·laboració

Creativitat

Els nostres alumnes creixen desenvolupant la seva autonomia, responsabilitat i creativitat; estimulant la comunicació i cooperació entre companys amb l’objectiu de descobrir, des de la il·lusió per aprendre, els seus propis interessos.

La nostra
història

L’experiència adquirida en tots aquests anys avala la professionalitat dels docents i l’enriquiment del projecte educatiu.

Ideari

1

Prioritzem l’estimulació de les capacitats, competències i habilitats del nostres alumnes.

2

Garantim la no discriminació per motius ideològics, religiosos, lingüístics o ètnics.

3

Creiem en el coneixement de les noves tecnologies perquè siguin pràctiques i operatives en el procés d’aprenentatge.

4

Fomentem la il·lusió d'aprendre i la cultura de l'esforç, assegurant alhora l’atenció a les diferents necessitats del nostre alumnat.

5

Vetllem per garantir un clima emocionalment favorable.

6

Considerem essencial el diàleg entre tots els membres de la comunitat, entenent que tots compartim l’objectiu d'arribar a l'excel·lència educativa.

7

Treballem sota valors de responsabilitat, respecte, esforç i capacitat de superació.

Contacta
amb l'escola

Accés a
Plataformes

Equip humà

CreaEscola Quality Certificate for Education Website