Història


Gervasio Díaz-Romeral García y Encarnación Pérez Alarcos van fundar al 1957 l'Acadèmia San Gervasio, la primera escola del barri de la Florida. Es van iniciar les activitats docents a la primera planta de l'edifici del carrer Bòbiles de L'Hospitalet de Llobregat, situat davant del col·legi actual. Aquesta planta va acollir tres aules; una de pàrvuls, una de nens i una altra de nenes, a les dues últimes es treballava amb tres nivells educatius dins de la mateixa classe. En aquell temps, quatre educadors s'encarregaven d'atendre'ls alumnes d'un barri encara per urbanitzar, amb carrers sense asfaltar, falta de llum i sense serveis de transport.

La població de L'Hospitalet va créixer considerablement a causa del procés migratori i la demanda de places va obligar a ampliar les instal·lacions. A l'inici de la dècada dels setanta el centre va adquirir uns baixos situats al mateix carrer Bòbiles, actual número 43, a on es va traslladar les aules de pàrvuls i de nenes. D'aquesta manera es va poder ampliar el número de classes en els dos recintes i ampliar progressivament el personal docent. Dues noves aules situades a l'actual carrer Llança de la mateixa ciutat van ampliar l'oferta educativa del col·legi.

També durant la dècada dels setanta es va construir en el solar adquirit al 1964 l'actual edifici del col·legi, obrint les seves portes a l'any 1965. En aquest edifici, després de diferents fases d'ampliació que van finalitzar a l'any 1971, es re-ubiquen la majoria dels alumnes, quedant les aules del primer pis destinades als alumnes de batxillerat. Els baixos del carrer Bòbiles van passar a formar part del que seria durant molts anys el gimnàs del col·legi.

Després de la mort del director i fundador Gervasio Díaz-Romeral al 1970, la titularitat del centre es va traspassar a Encarnación Pérez Alarcos.

El col·legi va seguir creixent als anys setanta amb l'ampliació d'unes aules al carrer Muses de l'Hospitalet on es van agrupar els alumnes de batxillerat per una banda i una classe de pàrvuls. Poc temps després es deixen d'impartir classes a la planta on va néixer la nostra escola.

El Col·legi Sant Gervasi va arribar a acollir més de mil alumnes i va impartir classes tan d'ensenyament obligatori com formació de comerç, preparació d'oposicions, mecanografia, idiomes i formació ocupacional.

A finals dels 80, Luis Martínez Hortelano va assumir la direcció del centre per un període de més de vint anys.

Rere dècades de creixement, el Col·legi Sant Gervasi és el centre educatiu degà del barri. Ubicat a l'edifici del carrer Bòbiles 37, actualment ofereix com a centre concertat per la Generalitat de Catalunya una línia educativa des d'infantil fins a l'educació secundària obligatòria, essent el director des de 2002 Luis Armando Martínez Antón.