Taller d'estudiEl taller d’estudi ofereix als nostres alumnes, fora de l’horari lectiu, activitats de suport amb l’objectiu d’aconseguir una millora en el seu rendiment escolar.

Volem proporcionar a l’alumnat eines que els permetin adquirir hàbits d’organització i estudi en un ambient que faciliti la concentració.

Els tallers d'estudi estan assistits per professorat del centre o educadors qualificats. Amb el seu suport es revisarà l’agenda escolar i l’alumne realitzarà les seves tasques.

La realització d’aquests tallers està supeditada a la configuració de grups.