Presentació


El Col·legi Sant Gervasi ha estat des de la seva fundació, ara fa més de cinquanta anys, un centre de referència a L'Hospitalet. Durant aquest temps, un fort vincle amb el barri ens ha permès mantenir amb les nostres famílies una estreta relació de confiança i col·laboració permanent. Aquest és el valor més important que ha contribuït a garantir el nostre objectiu com a centre educatiu: oferir als alumnes del col·legi els coneixements, hàbits i valors que afavoreixen el seu desenvolupament integral com a persones.

El diàleg amb les famílies afavoreix la nostra tasca educativa. Conèixer millor als nostres alumnes ens permet atendre millor les seves necessitats.

La pàgina web del centre, com a nova via de comunicació , vol contribuir a la que durant tot aquest temps ha estat la nostra marca d'identitat: formar als nens i nenes del col·legi amb continua col·laboració de les famílies.

Benvinguts al Col·legi Sant Gervasi!


Luis Armando Martínez

Director