Descripció i horari d'Infantil


L'educació infantil s'imparteix al col·legi dels 3 al 6 anys.

Organitzem aquesta etapa educativa amb l’objectiu d’atendre les necessitats d’aprenentatge de tots els nen i nenes d’acord amb els principi d’igualtat, posant especial atenció envers aquells més vulnerables. Intervenim davant les dificultats d'aprenentatge tan bon punt es produeixen i mantenim una relació amb les famílies permanent. Volem proporcionar situacions educatives que permetin un desenvolupament integral dels nostres alumnes on la família i l’escola comparteixin responsabilitats.

Garantim la coordinació amb el cicle inicial d'educació primària, per tal d'assegurar una transició adequada de l'alumnat i facilitar la continuïtat del seu procés educatiu.

En aquesta etapa s’estableixen pautes elementals de convivència, de relació, i de respecte. Adquireixen progressivament hàbits bàsics d'autonomia en accions quotidianes.

La finalitat de l'educació infantil és contribuir al desenvolupament emocional i afectiu, físic i motor, social dels infants, proporcionant-los un clima i entorn de confiança on se sentin acollits.


Horari d'Educació Infantil

Matí de 8:55 a 12:55 (entrada i sortida carrer Jardí)

Tarda de 14:55 a 16:55 (entrada i sortida carrer Jardí)