Horari d’entrades i sortides


Educació Infantil

Matí de 8:55 a 12:55 (entrada i sortida carrer Jardí)

Tarda de 14:55 a 16:55 (entrada i sortida carrer Jardí)


Educació Primària

Matí de 8:55 a 13:00 (entrada i sortida carrer Bòbiles)

Tarda de 14:55 a 17:00 (entrada i sortida carrer Bòbiles)


Educació Secundària

Matí de 8:30 a 13:00 (entrada i sortida carrer Bòbiles)

Tarda de 14:55 a 17:00 (entrada carrer Jardí i sortida carrer Bòbiles)


Horari d’atenció Secretaria (de dilluns a divendres)

Matí de 8:45 a 13:15

Tarda de 15:00 a 18:00


Horari d’acollida matinal

De dilluns a divendres de 8:00 a 9:00 (entrada carrer Jardí)


Horari taller d’estudi

De dilluns a dijous de 17:00 a 18:00 (sortida carrer Bòbiles)