Caràcter propi


El Col·legi Sant Gervasi ofereix una educació que estimula les capacitats, competències i habilitats de l'alumnat, adequada als diferents ritmes d'aprenentatge i fomentant l'esforç i el rendiment.

La relació escola-família és indispensable en el procés formatiu dels alumnes. L'objectiu comú és el desenvolupament integral de la seva personalitat.

La nostra metodologia s’adequa a les necessitats educatives reals dels alumnes d'acord amb les possibilitats i recursos reals del centre.

Pel col·legi és molt important que el coneixement de les noves tecnologies sigui pràctic i operatiu i serveixi com a complement de les diferents matèries escolars.

Creiem que és essencial potenciar l'esperit de treball individual i en grup, de responsabilitat per a una feina ben feta.

Per nosaltres és fonamental la necessitat del diàleg i de la comprensió. Des del centre fomentem la solidaritat entre els companys dins i fora de l'aula.

Som un centre laic i assumim una postura de creença cristiana respectant les creences de cada persona sense cap mena de discriminació ideològica i cultural

El Col·legi Sant Gervasi vol ser un referent cultural al barri La Florida fomentant la integració i col·laboració dels alumnes amb les associacions, institucions i entitats culturals de la ciutat. És molt important per a nosaltres potenciar la cohesió social entre alumnes de diversa procedència.