AMPA


L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes del Col·legi Sant Gervasi és una associació sense ànim de lucre i voluntària. Agrupa a les famílies del centre amb l’objectiu de promoure la participació i col·laboració amb les activitats educatives del col·legi.

L’AMPA afavoreix la comunicació de les famílies amb el centre transmetent les opinions i reflexions de les mares i pares sobre temes educatius i del funcionament quotidià de l’escola.


Presidenta


Secretària


Tresorera


Vocals


Contacte